Ændring til Lov om Luftfart

Offentliggjort 02-01-2024

Den 1. januar 2024 træder en lovændring i kraft, hvilket medfører ændringer til Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse.

Overordnet er luftfartsenhedens undersøgelsesforpligtigelse ændret til at omfatte:

• Alle havarier med fatal eller alvorlig tilskadekomst
• Øvrige havarier
• Alvorlige hændelser

Der er dog undtagelser og bemærkninger til ovenstående klassifikationer.

Nyhedsbrev.