Personpåkørsel ved Kregme (Lokaltog) d. 30-06-2020

Publikationsdato 27-08-2020
2020-252 Ulykke/Accident Personpåkørsel/Accidents to persons Kregme 2020

D. 30-06-2020 ramte et gennemkørende tog en person på strækningen mellem Kregme og Lille Kregme, da personen var ved at krydse sporet ved en uautoriseret overgang

2020-252