Personpåkørsel ved Brabrand d. 11-07-2020

Publikationsdato 20-11-2020
2020-267 Ulykke/Accident Personpåkørsel/Accidents to persons Brabrand 2020

D. 11-07-2020 ramte et tog en person, der befandt sig på sporet umiddelbart øst for Brabrand station, på et jernbaneområde, der ikke er åbent for offentligheden.

2020-267