Hændelse på Mørkøv Station d. 17-08-2020

Publikationsdato 30-06-2021
2020-293 Hændelse/Incident Andet/Other Mørkøv 2020

D. 17-08-2020 kørte et regionaltog fra Mørkøv Station frem mod et tog, der havde fået signal til at køre ind på stationen. Lokomotivføreren nåede at standse sit tog ca. 200 meter før det modkørende tog.

2020-293