Personpåkørsel på Tårnby d. 01-03-2021

Publikationsdato 20-05-2021
2021-75 Ulykke/Accident Personpåkørsel/Accidents to persons Tårnby 2021

D. 01-03-2021 ramte et gennemkørende tog en person, der befandt sig i sporet ved Tårnby station.

2021-75