Hændelse på Ringsted Station d. 16-03-2021

Publikationsdato 08-07-2021
2021-99 Hændelse/Incident Andet/Other Ringsted 2021

En parkeret togstamme bestående af lokomotiv og dobbeltdækkervogne kom på Ringsted Station utilsigtet i bevægelse og trillede forbi stopvisende signaler og ind på et spor, hvortil der var sat signal for et indkørende tog.

2021-99