Links

Nedenfor er samlet links til en række myndigheder og organisationer med relation til Havarikommissionens arbejdsområde.

GENERELLE

 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen


Danske havarikommissioner indenfor andre fagområder

 

Den Maritime Havarikommission


Havarikommission for vejtrafikulykker


Beredskabsmyndigheder

 

Beredskabsstyrelsen


Politi


LUFTFART

Information og retningslinjer for HCLJ samt andre havarikommissioner og myndigheder

 

International Civil Aviation Organisation (ICAO)

 

European Aviation Safety Agency (EASA)


Internationale havarikommissioner for civil luftfart (link via ICAOs webside)


Danske luftfartsorganisationer

 

Kongelig Dansk Aeroklub (KDA)

 

Dansk Motorflyver Union (DMU)

 

Dansk Svæveflyver Union (D.Sv.U)


Dansk Ultralet Flyverunion (DULFU)


Dansk Ballonunion (DBU)


Rådet for Større Flyvesikkerhed


Internationale luftfartsorganisationer

 

European Society of Air Safety Investigators (ESASI)


International Society of Air Safety Investigators (ISASI)


Flight Safety Foundation (FSF)


JERNBANE

Information og retningslinjer for HCLJ samt andre havarikommissioner og myndigheder

 

European Railway Agency (ERA)


Statens Havarikommisjon for Transport (SHT), Norge


Statens haverikommission, Sverige


Centralen för undersökning av ulyckor, Finland

 

Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes (Tyskland)

 
Rail Accident Investigation Branch (UK)

 

Europæiske havarikommissioner og myndigheder for jernbane (link via ERAs webside)