Information til ofre og pårørende

Fly ved gate A14

Det europæiske netværk for de civile luftfartssikkerhedsundersøgelsesmyndigheder (ENCASIA) har udarbejdet en folder til ofre for flyulykker og deres pårørende for at fremme deres forståelse af en sikkerhedsundersøgelses rolle og forskellige faser.

Information til ofre og pårørende