Havari med OY-DMJ ved Sønderborg Lufthavn (EKSB) d. 8-3-2014

Publikationsdato 08-03-2014
Havari/Accident 510-2014-260 OY-DMJ Motorfly/Aircraft Sønderborg Lufthavn (EKSB) 2014

510-2014-260