Havari med OY-TOM ved Lille Lyngby v/ Meløse d. 10-4-2014

Publikationsdato 10-04-2014
Havari/Accident 510-2014-262 OY-TOM Motorfly/Aircraft Lille Lyngby v/ Meløse 2014

510-2014-262