Havari med HB-KFV ved Endelave (EKEL) d. 6-6-2015

Publikationsdato 06-06-2015
Havari/Accident 510-2015-289 HB-KFV Motorfly/Aircraft Endelave (EKEL) 2015

510-2015-289