Havari med OY-EXB ved Kongsted (EKKS) d. 23-8-2015

Publikationsdato 23-08-2015
Havari/Accident 530-2015-51 OY-EXB Svævefly/Glider Kongsted (EKKS) 2015

530-2015-51