Havari med OY-1027 ved Isortoq Reindeer Station på Grønland d. 5-8-2016

Publikationsdato 05-08-2016
Havari/Accident 520-2016-34 OY-1027 Motorfly/Aircraft Isortoq Reindeer Station in Greenland 2016

520-2016-34