Havari med OY-CLH i Grenå d. 3-5-2019

Publikationsdato 03-07-2019
Havari/Accident 2019-191 OY-CLH Motorfly/Aircraft Grenå 2019

Kraftige og stødende sidevindsforhold markant over flyets sidevindsbegrænsning ledte til tab af kontrol, umiddelbart efter at flyet var kommet i luften, og flyet havarerede.

2019-191