Havari med OY-DNK i Randers (EKRD) d. 25-04-2020

Publikationsdato 29-06-2020
Havari/Accident 2020-161 OY-DNK Motorfly/Aircraft Randers (EKRD) 2020

Tab af retningskontrol under startløbet medførte et sideværts skred ud over banekanten, og flyet havarerede i sikkerhedszonen.

2020-161