Alvorlig hændelse med OY-JEC i Roskilde (EKRK) d. 08-04-2021

Publikationsdato 15-09-2021
Alvorlig hændelse/Serious incident 2021-120 OY-JEC Motorfly/Aircraft Roskilde (EKRK) 2021

Et brud i flyets elektriske kredsløb forårsagede røgudvikling i cockpittet.

2021-120 (engelsk)