Alvorlig hændelse med OY-JRY ved Karup d. 16-11-2021

Publikationsdato 13-12-2021
Alvorlig hændelse/Serious incident 2021-406 OY-JRY Motorfly/Aircraft Karup (EKKA) 2021

En fejl i en flyradios ledningsnet ledte til røg i cockpittet.

2021-406 (engelsk)