Havari med OY-CTV ved Kolding/Vamdrup (EKVD) d. 31-03-2022

Publikationsdato 13-10-2022
Havari/Accident 2022-138 OY-CTV Motorfly/Aircraft Kolding/Vamdrup (EKVD) 2022

Som følge af turbulente vindforhold og utilstrækkelig korrektion for modvind ramte flyet en vold før tærsklen.

2022-138