Lovstof

Paragraftegn

Her finder du love, bekendtgørelser mv. inden for Havarikommissionens ansvarsområder.

Oversigten indeholder kun lovstof, som er direkte relevant for Havarikommissionens arbejde.

Luftfart

 

EU Fordning nr. 996/2010

Lov om Luftfart § 134-§ 144b. 

ICAO Annex 13 

 
Jernbane


Uddrag af Lov om Jernbane

Bekendtgørelse om underretning om og rapportering af ulykker og hændelser inden for jernbaneområdet

Jernbanesikkerhedsdirektivet

 

Lovændringer

 

Retsinformation