Lovstof

Paragraftegn

Her finder du love, bekendtgørelser mv. inden for Havarikommissionens ansvarsområder.

Oversigten indeholder kun lovstof, som er direkte relevant for Havarikommissionens arbejde.

Luftfart

 

EU Fordning nr. 996/2010

Lov om Luftfart § 134-§ 144b. 

ICAO Annex 13 

 
Jernbane


Uddrag af Lov om Jernbane

Uddrag af lov om ændring af jernbaneloven

Bekendtgørelse om underretning om og rapportering af ulykker og hændelser inden for jernbaneområdet

Jernbanesikkerhedsdirektivet

 

Lovændringer

 

Retsinformation