Mission og vision

Klargøring af fly

Gennem vores mission og vision ønsker Havarikommissionen at fortælle omverdenen, hvorfor vi gør, som vi gør, og hvad vi vil sikre og udvikle i Havarikommissionens fremtid.

Missionen udtrykker det fundamentale i Havarikommissionens virke. Visionen viser elementer som er vigtige for kommissionens grundlæggende eksistens, og hvor vi ønsker at stå i forhold til både interne og eksterne interessenter i vore undersøgelser.

Missionen

Havarikommissionen skal gennem uvildige undersøgelser fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier, ulykker og hændelser inden for jernbane og luftfart.

Visionen

Vi vil udvikle og fortsat levere et undersøgelsesresultat af høj faglig karakter inden for en tidshorisont, som gør at resultatet får afgørende betydning for forebyggelse af lignende tilfælde sikre, at vores rolle er objektiv og uvildig samt, at der aldrig er tvivl om vores integritet
gøre vores kommission attraktiv – både som arbejdsplads og som del af en større sammenhæng