Resultatkontrakt

Havarikommissionen og Transportministeriets Departement indgår en resultatkontrakt om ønsker og forventninger til Havarikommissionens udvikling og resultater for en aftalt årrække.

Resultatkontrakten præsenterer blandt andet Havarikommissionens mission og vision og strategiske udfordringer og fastlægger årets specifikke resultatkrav.

Resultatkontrakten er ikke en kontrakt i sædvanlig aftaleretlig betydning. Transportministeren har fortsat det parlamentariske ansvar.

Og gældende lovgivning, internationale konventioner, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, med mindre der er skaffet hjemmel til afvigelse.

Den aktuelle resultatkontrakt gælder 2023 - 2026.

Mål- og resultatplan 2023-2026