Whistleblowerordning

Her finder du Havarikommissionens whistleblowerordning. Du kan bruge ordningen, hvis du vil gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Havarikommissionen.

Whistleblowerordning

Ordningen er henvendt til brugere af, leverandører til eller andre, der arbejder for Havarikommissionen samt medarbejdere internt i Havarikommissionen.

Du kan indmelde:

  • Økonomisk kriminalitet: Bedrageri, underslæb, dokumentfalsk, regnskabsmæssig manipulation.
  • Selskabsledelse: Bestikkelse, konkurrenceforvridning, uetiske donationer, uetisk adfærd etc.
  • Miljø: Væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet.
  • Arbejdsmiljø og sikkerhed: Overtrædelse af arbejdsmiljøforhold og brud på arbejdssikkerheden.
  • Andet: Grov chikane, herunder af seksuel karakter, brud på love og internt fastsatte regler. 

Åben siden med whistleblowerordningen.