Whistleblowerordning

Her finder du Havarikommissionens whistleblowerordning. Du kan bruge ordningen, hvis du vil gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Havarikommissionen.

Grundet kommissionens størrelse stilles der ikke krav til en whistleblowerordning. Havarikommissionen har dog valgt at give muligheden for henvendelse.

Hvem kan indgive oplysninger som whistleblower?

Havarikommissionen følger som statslig organisation, den tidligere gældende vejledning for whistleblowerordninger på statens område.
Det betyder, at ordningen kan benyttes af samtlige personer som:

•    arbejder i myndigheden
•    personer, der tidligere har arbejdet i myndigheden
•    personer, som endnu ikke er ansat i myndigheden, men som har været i ansættelsesproces
•    samarbejdspartnere som myndigheden har et kontinuerligt og formaliseret samarbejde med, herunder leverandører.


Havarikommissionen stiller også ordningen til rådighed for den almene borger. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at disse ikke vil være omfattet af whistleblowerlovens beskyttelse, selvom ordningen stilles til rådighed for dem.


Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan henvende dig med indberetninger vedr. f.eks.:

•    økonomisk kriminalitet: bedrageri, underslæb, dokumentfalsk, regnskabsmæssig manipulation.
•    selskabsledelse: bestikkelse, konkurrenceforvridning, uetiske donationer, uetisk adfærd etc.
•    miljø: væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet.
•    arbejdsmiljø og sikkerhed: overtrædelse af arbejdsmiljøforhold og brud på arbejdssikkerheden.
•    cyberkriminalitet: databedrageri.
•    andet: grov chikane, herunder af seksuel karakter, brud på love og internt fastsatte regler.


Du kan henvende dig med rimelig mistanke, om faktiske eller potentielle overtrædelser, som har fundet sted eller med stor sandsynlighed vil finde sted i Havarikommissionen, samt forsøg på at skjule sådanne overtrædeler.


Kontaktmuligheder:

Da der ikke er krav til en egentlig whistleblowerordning, vil der ikke være en indberetningskanal. Dog vil Havarikommissionen opretholde anonymitet og fortrolighed til en betroet enhed. Havarikommissionen vil altid overholde gældende GDPR-regler for opbevaring og behandling af persondata.


Du har 2 muligheder hvorpå du kan kontakte Havarikommissionen:

•    Du kan sende os en mail på

•    Du kan sende et brev uden afsender