Kontakt

Af hensyn til et efterfølgende undersøgelsesforløb skal enhver berørt person (eksempelvis en fartøjschef, en operatør, en flyveleder, en flyejer, en lufthavnsejer eller en flyveunion) jf. EU forordning nr. 996/2010 og gældende dansk lovgivning straks informere Havarikommissionen om et flyvehavari eller en alvorlig flyvehændelse.

Den vagthavende undersøger kan kontaktes døgnet rundt på telefon: +45 33 14 70 80

Ved mislykket kontakt til vagthavende undersøger

Hvis du vil rapportere et flyvehavari eller en alvorlig flyvehændelse, og det ikke er muligt at etablere kontakt med den vagthavende undersøger, idet undersøgeren kan være optaget af andre samtaler, kan supervisor i Naviair's Kontrolcentral kontaktes på telefon: +45 32 48 19 00

Oplys dit navn, dit telefonnummer samt hvad rapporteringen drejer sig om. Supervisoren vil herefter formidle din henvendelse videre til Havarikommissionen.

Vær opmærksom på, at Kontrolcentralen er kun behjælpelig med rapporteringer til Havarikommissionen, og de vil derfor høfligt afvise alle andre henvendelser til Havarikommissionen.

Rapportformularer

Et telefonopkald til vagthavende undersøger skal følges op med en skriftlig indrapportering inden for 8 dage.

Elektroniske rapportformularer kan hentes og fremsendes via dette link

Definitioner

Definitioner og eksempler på et flyvehavari eller en alvorlig flyvehændelse kan ses i EU forordning nr. 996/2010.

Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte den vagthavende undersøger.

Undtagelse

Luftfartøjer eller materiel uden luftfartsregistrering såsom faldskærme, dragefly, glideskærme og paratrikes er undtaget Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse og skal således ikke rapporteres til Havarikommissionen. 

Ligeledes er havarier og alvorlige hændelser, der for bilag 1 luftfartøjer jf. EU Forordning 2018/1139 medfører mindre eller ingen tilskadekomst og/eller skade på luftfartøjet, undtaget Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse og skal således ikke rapporteres til Havarikommissionen. 

Ændring af Lov om Luftfart pr. 1. januar 2024

Se vejledning for ændringer pr. 1. januar 2024.