Whistleblowerordning

Her finder du whistleblowerordningen i Havarikommissionen. Du kan anvende ordningen, hvis du vil gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Havarikommissionen.

Ved indberetning til ordningen er du beskyttet af whistleblowerloven, såfremt du har grund til at antage, at de indberettede oplysninger er korrekte, og at oplysningerne handler om overtrædelser eller forhold, der er omfattet af loven.
Du kan læse nærmere i Justitsministeriets Vejledning for whistleblowere - klik her.

Indberetningen foretages via en digital whistleblowerportal. Du finder linket nederst på denne side.

 

Hvem kan indgive oplysninger som whistleblower?

Ordningen kan benyttes af samtlige personer som:

 • arbejder i kommissionen.
 • tidligere har arbejdet i kommissionen.
 • endnu ikke er ansat i kommissionen, men som har været i ansættelsesproces.
 • er samarbejdspartnere og har et kontinuerligt og formaliseret samarbejde med kommissionen, herunder leverandører.
 • er frivillige.
 • er lønnede eller ulønnede praktikanter.

Personer, der ikke er omfattet af ovenstående personkreds, kan ikke indberette til whistleblowerordningen.
Indberetninger fra personer uden for personkredsen vil som udgangspunkt blive afvist.

 

Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan indberette om følgende forhold:

 • økonomisk kriminalitet: bedrageri, underslæb, dokumentfalsk, regnskabsmæssig manipulation.
 • selskabsledelse: bestikkelse, konkurrenceforvridning, uetiske donationer, uetisk adfærd etc.
 • miljø: væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet.
 • arbejdsmiljø og sikkerhed: overtrædelse af arbejdsmiljøforhold og brud på arbejdssikkerheden.
 • cyberkriminalitet: databedrageri.
 • andet: grov chikane, herunder af seksuel karakter, brud på love og internt fastsatte regler.

Du kan henvende dig med rimelig mistanke, om faktiske eller potentielle overtrædelser, som har fundet sted eller med stor sandsynlighed vil finde sted i Havarikommissionen, samt forsøg på at skjule sådanne overtrædeler.
Er du i tvivl om din indberetning er omfattet af whistleblowerordningen, henvises til tidligere nævnte vejledning.

 

Kontaktmuligheder:

Havarikommissionen har en digital whistleblowerportal, som skal anvendes til at foretage indberetning til whistleblowerordning.
Vær opmærksom på ikke at oplyse dit navn, adresse, telefonnummer eller uploader filer der kan identificere dig, såfremt du ønsker at være anonym.

Du kan benytte dig af whistleblowerordningen ved at følge nedstående link.

https://havarikommissionen.sit-wb.dk