Mål- og resultatplan

Havarikommissionen og Transportministeriets departement indgår en mål- og resultatplan med ønsker og forventninger til Havarikommissionens udvikling og resultater for en aftalt årrække.

Mål- og resultatplanen præsenterer blandt andet Havarikommissionens mission og vision og strategiske udfordringer og fastlægger årets specifikke resultatkrav.


Mål- og resultatplanen er ikke en kontrakt i sædvanlig aftaleretlig betydning. Transportministeren har fortsat det parlamentariske ansvar.

Gældende lovgivning, internationale konventioner, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, med mindre der er skaffet hjemmel til afvigelse.

Den aktuelle mål- og resultatplan gælder 2023 - 2026.

Mål- og resultatplan 2023-2026