Personpåkørsel på Tårnby d. 01-03-2021

20-05-2021

D. 01-03-2021 ramte et gennemkørende tog en person, der befandt sig i sporet ved Tårnby station.