Personpåkørsel i overkørsel 89 ved Stenstrup Syd d. 06-02-2023.

06-07-2023

Regionaltog ramte en person, som ville krydse sporet ved siden af overkørslen.