Sporbeliggenhedsfejl mellem Roskilde og Viby Sjælland d. 28-02-2023

27-02-2024
På billedet ses et jernbanespor. Billedet er taget midt i sporet fra et perspektiv omtrent i samme højde som skinneoverkanten. Billedet viser sporets forløb. På både venstre og højre skinnes forløb ses tydeligt en hævning. Hævningen er størst på skinne i venstre side af billedet.

En styret underboring forårsagede en sporbeliggenhedsfejl, som medførte risiko for afsporing.