Havari med OY-NJH ved Herning (EKHG) den 27-02-2013

31-12-2013