Havari med G-BCLT ved Kolt d. 8-9-2016

08-09-2016