Havari med OY-XPP ved Galten d.22-4-2016

22-04-2016