Havari med OY-EGM ved Stauning d. 15-06-2017

2017