Havari med OY-CLH i Grenå d. 3-5-2019

03-07-2019

Kraftige og stødende sidevindsforhold markant over flyets sidevindsbegrænsning ledte til tab af kontrol, umiddelbart efter at flyet var kommet i luften, og flyet havarerede.