Havari med OY-DNK i Randers (EKRD) d. 25-04-2020

29-06-2020

Tab af retningskontrol under startløbet medførte et sideværts skred ud over banekanten, og flyet havarerede i sikkerhedszonen.