Havari med OY-XDB ved Bolhede Svæveflyveplads d. 11-07-2020

11-09-2020

Under slutindflyvningen lå svæveflyet for lavt og kolliderede med et læhegn før banebegrænsningen.