Havari med OY-TFX ved Tølløse (EKTO) d. 29-05-2021

07-10-2021

Afvigelser fra standarder og procedurer ledte til et uopretteligt spind fra en lav flyvehøjde.