Alvorlig hændelse med OY-JRY ved Karup d. 16-11-2021

13-12-2021

En fejl i en flyradios ledningsnet ledte til røg i cockpittet.