Havari med OY-CTV ved Kolding/Vamdrup (EKVD) d. 31-03-2022

13-10-2022

Som følge af turbulente vindforhold og utilstrækkelig korrektion for modvind ramte flyet en vold før tærsklen.