Havari med OY-POZ ved Roskilde (EKRK) d. 03-05-2022

12-12-2022

Kognitiv passivitet og irrationalitet medførte tab af kontrol over flyet og efterfølgende kollision med trætoppe.