Havari med OY-BAG på Arnborg (EKAB) d. 03-04-2023

2023

Under startløbet førte banens beskaffenhed til tab af kontrol.