Havari med D-EIRX på Fur (EKFU) d. 24-04-2023

08-08-2023
Flight on feldt

Tab af retningskontrol under startløbet ledte til en baneafkørsel.