Havari med OY-NMX 1 nautisk mil nordvest for Kalundborg (EKKL) d. 28-05-2023

2023

Svæveflyets hood, der før start ikke var sikret, separerede under flyvning fra svæveflyets krop.