Havari med OY-XJY d. 20-07-2023 ca. 2,7 nautiske mil vest for Ry

2023

Fravalget af en egnet udelandingsmark for at søge efter termik ledte til en udelanding i høj kornafgrøde.