Alvorlig hændelse med SE-MCC og OY-FFJ ved VFR-rapportpunktet Køge

02-11-2023

Manglende radiolyttevagt ledte til en nærved kollision.