Havari med OY-NVX på Hammer (EKHM) d. 30-07-2023

18-09-2023

En hård landing ledte til strukturelle skader.