Havari med OY-NMX i Kalundborg (EKKL) d. 08-10-2023

28-11-2023

En bilists ikke ajourførte situationsbevidsthed ledte til en kollision imellem en bil og et svævefly.