Alvorlig hændelse med OY-BSV og OY-TFK ved Roskilde (EKRK) d. 19-03-2022.

20-06-2022

Divergenser mellem mentale og faktuelle trafikbilleder ledte frem til en nærved kollision.