Undersøgelsesresultater

Havarikommissionen vil løbende via kommissionens hjemmeside offentliggøre sine undersøgelsesresultater.

Undersøgelsesresultaterne kan opdeles i fire kategorier:

  • En foreløbig redegørelse
  • En redegørelse
  • En foreløbig rapport
  • En rapport

Rapportstandarder (for luftfart jf. ICAO annex 13 og for jernbane jf. ERA) danner i en afgrænset udgave baggrund for udarbejdelse af redegørelser samt foreløbige rapporter.

Rapportstandarder (for luftfart jf. ICAO annex 13 og for jernbane jf. ERA) danner i fuldt omfang baggrund for udarbejdelse af rapporter.