Havari med OY-CSL ved Marrebaek d. 3-6-2016

03-06-2016