Alvorlig hændelse med LN-OOZ på Ringsted Flyveplads (EKRS) d. 06-11-2020

22-06-2021

Under slutindflyvningen, i marginale vejrforhold, mistede piloten kortvarigt sine eksterne visuelle referencer og afbrød slutindflyvningen. Under manøvren fik helikopteren kontakt med terrænet.